Evlilik ve Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile danışmanlığı terimi iki anlamda kullanılmaktadır. Birinci anlam, bireyde bir psikiyatrik bozukluğun oluşumunun anlaşılması ve sağaltılmasında kullanıldığı durumlardır. Bu durumda içinde yaşadığı birincil çevredeki yani ailesindeki ilişkilerin dinamiklerinin anlaşılması ve düzeltilmesi için kullanılan açıklama ve sağaltım biçimlerini kapsar. İkinci anlam ise bir aile olarak birlikte yaşayan insanların ilişkilerindeki çatışma, sıkıntı ve yakınmaların ele alındığı ve düzeltilmeye çalışıldığı sağaltım biçimlerini kapsar. Bu ikincisini evlilik terapisi olarak adlandırmanın daha uygun düştüğü söylenmektedir.

Aile danışmanlığı, bir aile üyelerini bir araya toplayarak, amatörce konuşmalar yapmak ve ya kendi sağduyusuna güvenerek öğütlerde bulunmak değildir. Ailenin bir üyesinde ortaya çıkan belirti ve ya sorunun ya da birkaç üyenin birlikte yakındıkları bir sorunun aile üyeleri ile toplu oturumda konuşup, sadece dile getirmesiyle herkesin sorunu artık bildiğini ve bunu kendiliğinden çözebileceklerini sanmaktan ibaret de değildir.

Aile ve Evlilik Danışmanlığında Amaçlar

Günümüzde aile ve evlilik danışmanlığı alanında çok sayıda ekol vardır. Tümünü ortak kılan nokta, aile (ya da ailenin bir alt birimi, örneğin eşler ya da anne-çocuk) ile birey arasındaki ilişkileri ele almalarıdır. Danışmanlar, aile üyelerini bir araya getirip onların ortak meselelerini belirlemelerini, sorunlarını sıralamalarını, çözümleri için işbirliği yaparak çalışmalarını sağlamaya çalışırlar. Aile Danışmanlığı ekollerin tümü bazı amaçlarda ortaktırlar.

Kurumumuzda sunulan Aile ve Çift Danışmanlığının İşlevleri

1-Bireydeki ruhsal belirtileri ve işlevsel bozuklukları, ilişkiler alanında ele almak ve azaltmak;

2-Aile ve evlilik içi çatışmaları ile ailenin daha geniş çevresi ve toplumla çatışmalarını çözümlemek;

3-Ailedeki yakınmalar için ailenin sorun çözmede kullanabileceği kaynak ve davranışları belirleme ve kullanma güçlerini harekete geçirmek;

4-Aile üyelerinin duygusal gereksinimlerinin algılanması ve doyurulmasını kolaylaştırmak;

5-Üyelerin ve ailenin zorlayıcı yaşam olayları, tıbbi ve ruhsal hastalıkları karşısında sorun çözme, iletişim kurma becerilerini geliştirmek;

6-Üyelerinin herbirinin özerkliğinin ve iletişim kurma becerilerinin artmasını sağlamak;

7-Cinsler ve kuşaklar arası rol dağılımı konusunda uyuşmanın artmasını sağlamak;

8-Ailenin toplumsal çevre ile bütünleşmesini kolaylaştırmak.

Kurumumuzda Aile Danışmanlığı hizmetleri kapsamında aşağıdaki konularda hizmet verilmektedir.

 • ·         Aile İçi Çatışmalar
 • ·         Aile ve Çift Danışmanlığı
 • ·         Ailede Sorun Çözme Stratejisi
 • ·         Aldatma ve Aldatılma (Sadakatsizlik)
 • ·         Boşanma Süreci ve Çocuk
 • ·         Boşanma ve Boşanma Sonrası Psikolojik Destek
 • ·         Çiftlerde Uzlaşma Problemi
 • ·         Çiftlerde Uzlaşma Problemi
 • ·         Duygusal İhmal
 • ·         Evlat Edinmiş Aile Danışmanlığı
 • ·         Evliliğe Hazırlık
 • ·         Evlilik Öncesi Karar Verme Süreci
 • ·         Evlilik Öncesi ve Sonrası Çift Danışmanlığı
 • ·         Evlilikte İletişim Sorunları
 • ·         İş – Özel Hayat Arasındaki Dengesizlikler
 • ·         Yeni evlenme dönemi
 • ·         Yeniden Evlenen Çiftler  ​

Ayrıntılı bilgi ve daha fazlası için fiza Aile Danışmanlığı 

Aile Içi Ilişkileri Güçlendirecek Noktalar

Evililikte Çatışma Yaratan Sorunlar

Sağlıklı Bir Evlilik İçin,

Hemen bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir